Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavolikogu istung toimub reedel, 7. oktoobril algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Ühinemislepingu ja lepingu lisade avaliku väljapaneku korraldamine
2. „Tõlliste valla arengukava aastani 2020“ muutmine - tegevuste ja investeeringute kava (2016-2020)
3. Tõlliste valla eelarvearvestrateegi aastateks 2017-2020
4. Tõlliste Vallavolikogu haridus- ja noorsootöö komisjoni koosseisu muutmine
4. Projekti „Valga piirkonna sotsiaalteenuste arendamine“ tutvustamine
5. Teave vallavalitsuse tegevusest