Tõlliste Vallavolikogu istung toimub reedel, 7. oktoobril algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Ühinemislepingu ja lepingu lisade avaliku väljapaneku korraldamine
2. „Tõlliste valla arengukava aastani 2020“ muutmine - tegevuste ja investeeringute kava (2016-2020)
3. Tõlliste valla eelarvearvestrateegi aastateks 2017-2020
4. Tõlliste Vallavolikogu haridus- ja noorsootöö komisjoni koosseisu muutmine
4. Projekti „Valga piirkonna sotsiaalteenuste arendamine“ tutvustamine
5. Teave vallavalitsuse tegevusest