Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval,12. septembril algusega kell 17:00 vallamajas.

 

PÄEVAKORD:

1. Tõlliste valla 2016. a I lisaeelarve
2. Tõlliste Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine
3. Tõlliste Vallavolikogu esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse
4. Ühinemisläbirääkimiste hetkeseisust ja ajakavast
5. Teave vallavalitsuse tegevusest