Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 13. juunil algusega kell 15:00vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Maade munitsipaalomandisse taotlemine

2. Maade munitsipaalomandisse taotlemine

3. Tõlliste valla 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine

4. Tõlliste valla arengukava tegevuste ja investeeringute kava (2016-2020) arutelu

5. Teave vallavalitsuse tegevusest