Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 13. juunil algusega kell 15:00vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Maade munitsipaalomandisse taotlemine

2. Maade munitsipaalomandisse taotlemine

3. Tõlliste valla 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine

4. Tõlliste valla arengukava tegevuste ja investeeringute kava (2016-2020) arutelu

5. Teave vallavalitsuse tegevusest