Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 16. mail algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Tõlliste Vallavolikogu esimehe valimine
2. Vallavara võõrandamiseks nõusoleku andmine
3. Nõusoleku andmine üürilepingu sõlmimiseks
4. Nõusoleku andmine ruumide tasuta kasutusse andmiseks
5. 2016-2020 investeeringute arutelu
6. Teave vallavalitsuse tegevusest