Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 16. mail algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Tõlliste Vallavolikogu esimehe valimine
2. Vallavara võõrandamiseks nõusoleku andmine
3. Nõusoleku andmine üürilepingu sõlmimiseks
4. Nõusoleku andmine ruumide tasuta kasutusse andmiseks
5. 2016-2020 investeeringute arutelu
6. Teave vallavalitsuse tegevusest