Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 18. aprillil algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Valga Linnavolikogu poolt algatatud ühinemisläbirääkimiste ajutiste ühinemiskomisjonide töökord

Ettekandja vallavanem Madis Gross

2. Esindajate nimetamine ajutistesse ühinemiskomisjonidesse.
Ettekandja vallavanem Madis Gross

3. Hajaasustuse programmis osalemine

Ettekandja abivallavanem Mati Raud

4. Hajaasustuse programmi raames laekuvate taotluste hindaja määramine

Ettekandja abivallavanem Mati Raud

5. Sooru–Tsirguliina-Laatre kergliiklustee ehitamine – arutelu

Ettepaneku esitaja volikogu liige Ranno Allik

6. Nõusoleku andmine ruumide tasuta kasutusse andmiseks
Ettekandja volikogu esimees Arne Nõmmik
7. Teave vallavalitsuse tegevusest

Ettekandja vallavanem Madis Gross