Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 14. märtsil algusega kell 15:00 vallamajas.

 

PÄEVAKORD:

1. Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuste arvestamisel ja määramisel

2. Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord
3. Lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

4. Hoolekandeasutuses hooldusteenuse eest tasumisel osalemise kord
5. Sotsiaalhoolekande seaduse alusel kehtestatud määruste muutmine

6. Lastekaitseseaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

7. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisest keeldumine (Antsla Vallavolikogu ettepanek)

8. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle peetavate läbirääkimiste lõpetamine (Õru Vallavolikogu ettepanek)

9. Teave vallavalitsuse tegevusest