Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 15. veebruaril algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Kinnisasja jagamiseks nõusoleku andmine

2. Tõlliste Vallavolikogu 19.12.2005. a määruse nr 23 „Toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmine“ kehtetuks tunnistamine

3. Tõlliste valla 2016. aasta eelarve II lugemine/vastuvõtmine

4. Esindajate määramine

5. Tõlliste valla teenetemärgiga autasustamine

6. Informatsioon vallavalitsuse tegevusest