Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 21. detsembril algusega kell 15:00vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Kinnisasja omandamiseks nõusoleku andmine

2. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine

3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine 

4. Vallavanemale puhkuse andmine

5. Tõlliste Vallavolikogu 11. novembri 2013. a otsuse nr 23 „Vallavanemale töötasu määramine ning ametiauto kütusekulu ja mobiiltelefoni kasutamise kulu piirmäära kinnitamine“ muutmine

6. Tsirguliina Keskkooli ümberkorraldamine

7. Tõlliste valla 2015. a ja 2016. a majandusaasta aruande auditeerija määramine

8. Tõlliste valla 2015. aasta III lisaeelarve

9. Tõlliste valla 2016. aasta eelarve I lugemine

10. Tõlliste Vallavolikogu 18. märtsi 2013. a määruse nr 8 „Palgajuhend“ muutmine

11. Tõlliste Vallavolikogu 18. veebruari 2013. a otsuse nr 5 „Tõlliste Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu kehtestamine“ muutmine

12. Informatsioon vallavalitsuse tegevusest