Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 23. novembril algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Õru Vallavolikogu 06.11.2015 otsuse nr 1-1.3/23 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine“ arutelu

2. Kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega

3. Tõlliste Vallavolikogu 18.06.2012 määruse nr 9 „Hallatavate asutuste struktuuri, töötajate koosseisu ja palgakorralduse aluste kinnitamise delegeerimine vallavalitsusele“ muutmine

4. Tõlliste Vallavolikogu arengu- ja eelarvekomisjoni koosseisu muutmine

5. Tõlliste Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine

6. Tsirguliina Keskkooli palgajuhendi kooskõlastamine

7. Tsirguliina Keskkooli gümnaasiumiastme tuleviku arutelu

8. Nõusoleku andmine üürilepingu sõlmimiseks

9. Informatsioon vallavalitsuse tegevusest