Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 19. oktoobril algusega kell 15:00vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Sooviavalduse esitamine AS VALGA VESI aktsionäriks saamiseks

2. Pärandvara vastu võtmine

3. Informatsioon vallavalitsuse tegevusest