Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 19. oktoobril algusega kell 15:00vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Sooviavalduse esitamine AS VALGA VESI aktsionäriks saamiseks

2. Pärandvara vastu võtmine

3. Informatsioon vallavalitsuse tegevusest