Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 21. septembril algusega kell 15:00vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Tõlliste valla 2015. aasta II lisaeelarve

2. Tõlliste valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019

3. Vallavara mahakandmine

4. Informatsioon vallavalitsuse tegevusest