Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 15. juunil algusega kell 15:00 vallamajas.

1. Kaara tammeallee kohaliku kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

2. Ühinemisläbirääkimiste ettevalmistamine - Valga linna ja ümberkaudsete omavalitsuste valmisolekust võimalike ühinemisläbirääkimistega alustamiseks

3. Volituse andmine Tõlliste Vallavolikogu arengu- ja eelarvekomisjonile hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks

4. Tõlliste valla 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

5. Tõlliste Vallavolikogu 25.11.2013. a otsuse nr 27 „Tõlliste Vallavolikogu haridus- ja noorsootöö komisjoni liikmete kinnitamine“ muutmine

6. Informatsiooni edastamine Tõlliste Vallavolikogu haridus- ja noorsootöö komisjoni 20. mai koosolekul arutatust – Tsirguliina Keskkooli olevik ja tulevik

7. Informatsioon vallavalitsuse tegevusest