Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 9. märtsil algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Rahvakohtuniku kandidaatide valimine

2. Vallavanemale puhkuse andmine

3. Tõlliste Vallavolikogu 18.03.2013. a otsuse nr 5 „Tõlliste Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu kehtestamine“ muutmine

4. Nõusoleku andmine hajaasustuse programmis osalemiseks