Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 9. märtsil algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Rahvakohtuniku kandidaatide valimine

2. Vallavanemale puhkuse andmine

3. Tõlliste Vallavolikogu 18.03.2013. a otsuse nr 5 „Tõlliste Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu kehtestamine“ muutmine

4. Nõusoleku andmine hajaasustuse programmis osalemiseks