Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 26. jaanuaril algusega kell 15:00vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Jaoskonnakomisjoni moodustamine

2. Tõlliste valla 2015. aasta eelarve (II lugemine/vastuvõtmine)

3. Tõlliste Vallavolikogu 18. märtsi 2013. a määruse nr 8 „Palgajuhend“ muutmine

4. Tõlliste Vallavolikogu 11.11.2013 otsuse nr 23 “Vallavanemale töötasu määramine ning ametiauto kütusekulu ja mobiiltelefoni kasutamise kulu piirmäära kinnitamine“ muutmine

5. Audiitori määramine

6. Informatsioon vallavalitsuse tegevusest