Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 22. detsembril algusega kell 10:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Koolieelse lasteasutuse toidukulu maksmise ja soodustuse taotlemise kord

2. Tõlliste valla 2014. a IV lisaeelarve

3. Tõlliste Vallavolikogu 25.11.2013. a otsuse nr 34 „Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule“ muutmine

4. Põhikooli õpetajate tööjõukulude toetuse kasutamine gümnaasiumiastme õpetajate töö tasustamiseks

5. Informatsioon vallavalitsuse tegevusest