Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 22. detsembril algusega kell 10:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Koolieelse lasteasutuse toidukulu maksmise ja soodustuse taotlemise kord

2. Tõlliste valla 2014. a IV lisaeelarve

3. Tõlliste Vallavolikogu 25.11.2013. a otsuse nr 34 „Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule“ muutmine

4. Põhikooli õpetajate tööjõukulude toetuse kasutamine gümnaasiumiastme õpetajate töö tasustamiseks

5. Informatsioon vallavalitsuse tegevusest