Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 17. novembril algusega kell 15:00 vallamajas.

 

PÄEVAKORD:

 

1. Tõlliste valla 2014. a III lisaeelarve

2. Tõlliste Vallavolikogu 25.11.2013. a otsuse nr 27 „Tõlliste Vallavolikogu haridus- ja noorsootöö komisjoni liikmete kinnitamine“ muutmine

3. Tõlliste valla 2015. aasta eelarve esimene lugemine

4. Nõusoleku andmine projekti „Tõlliste-Tsirguliina kergliiklustee rajamine“ omafinantseeringu tasumiseks

5. Nõusoleku andmine projektide kulude katmiseks

6. Ülevaade Tõlliste Vallavolikogu haridus- ja noorsootöö komisjoni tööst

7. Informatsioon vallavalitsuse tegevusest