Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 17. novembril algusega kell 15:00 vallamajas.

 

PÄEVAKORD:

 

1. Tõlliste valla 2014. a III lisaeelarve

2. Tõlliste Vallavolikogu 25.11.2013. a otsuse nr 27 „Tõlliste Vallavolikogu haridus- ja noorsootöö komisjoni liikmete kinnitamine“ muutmine

3. Tõlliste valla 2015. aasta eelarve esimene lugemine

4. Nõusoleku andmine projekti „Tõlliste-Tsirguliina kergliiklustee rajamine“ omafinantseeringu tasumiseks

5. Nõusoleku andmine projektide kulude katmiseks

6. Ülevaade Tõlliste Vallavolikogu haridus- ja noorsootöö komisjoni tööst

7. Informatsioon vallavalitsuse tegevusest