Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 16. juunil 2014 algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Tõlliste valla 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

2. Volituse andmine riigihanke korraldamiseks

3. Koolitöötajate koosseissu kinnitamise kord

4. Heakorraeeskiri

5. Koerte ja kasside pidamise eeskiri

6. Olev Kaasik'u 03.06.2014. a ettepaneku arutelu

7. Informatsioon vallavalitsuse tegevusest