Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 16. juunil 2014 algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Tõlliste valla 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

2. Volituse andmine riigihanke korraldamiseks

3. Koolitöötajate koosseissu kinnitamise kord

4. Heakorraeeskiri

5. Koerte ja kasside pidamise eeskiri

6. Olev Kaasik'u 03.06.2014. a ettepaneku arutelu

7. Informatsioon vallavalitsuse tegevusest