Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 17. märtsil 2014 algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:
1. Tõlliste Vallavolikogu 28. jaanuari 2013. a otsuse nr 1 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine
2. Tõlliste valla üldplaneeringu ülevaatamine
3. Vallavanemale puhkuse andmine
4. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine
5. Informatsioon vallavalitsuse tegevusest