Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 17. märtsil 2014 algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:
1. Tõlliste Vallavolikogu 28. jaanuari 2013. a otsuse nr 1 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine
2. Tõlliste valla üldplaneeringu ülevaatamine
3. Vallavanemale puhkuse andmine
4. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine
5. Informatsioon vallavalitsuse tegevusest