Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 17. veebruaril 2014 algusega kell 15:00 vallamajas.

 PÄEVAKORD:
1. Tõlliste valla 2013. a majandusaasta aruande auditeerija määramine
2. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
3. Vallavara võõrandamiseks nõusoleku andmine
4. Tõlliste valla üldplaneeringu ülevaatamine – arutelu*
5. Tõlliste valla veebilehe tulevikust – arutelu
6. Informatsioon vallavalitsuse tegevusest