Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 17. veebruaril 2014 algusega kell 15:00 vallamajas.

 PÄEVAKORD:
1. Tõlliste valla 2013. a majandusaasta aruande auditeerija määramine
2. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
3. Vallavara võõrandamiseks nõusoleku andmine
4. Tõlliste valla üldplaneeringu ülevaatamine – arutelu*
5. Tõlliste valla veebilehe tulevikust – arutelu
6. Informatsioon vallavalitsuse tegevusest