Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 20. jaanuaril 2014 algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:
1. Tõlliste valla teenetemärgiga autasustamine
2. Tõlliste valla 2014. a eelarve (II lugemine/vastuvõtmine)
3. Tõlliste Vallavolikogu 18. märtsi 2013. a määruse nr 8 „Palgajuhend“ muutmine
4. Tõlliste Vallavolikogu 11.11.2013 otsuse nr 23 “Vallavanemale töötasu määramine ning ametiauto kütusekulu ja mobiiltelefoni kasutamise kulu piirmäära kinnitamine“ muutmine