Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 23. detsembril 2013 algusega kell 10:00 vallamajas.

 PÄEVAKORD:
1. Tsirguliina Lasteaia Õnnelind arengukava 2014-2016 kinnitamine
2. Sooru Lasteaia arengukava 2014-2016 kinnitamine
3. Maamaksumäärad
4. Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord
5. Volikogu tööst osavõtu eest tasu maksmise kord
6. Tõlliste Vallavolikogu haridus- ja noorsootöö komisjoni koosseisu muutmine
7. Koolilõuna toetuse kasutamise kord
8. Tõlliste valla 2013. a IV lisaeelarve
9. Tõlliste valla 2014. a eelarve I lugemine