Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 23. detsembril 2013 algusega kell 10:00 vallamajas.

 PÄEVAKORD:
1. Tsirguliina Lasteaia Õnnelind arengukava 2014-2016 kinnitamine
2. Sooru Lasteaia arengukava 2014-2016 kinnitamine
3. Maamaksumäärad
4. Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord
5. Volikogu tööst osavõtu eest tasu maksmise kord
6. Tõlliste Vallavolikogu haridus- ja noorsootöö komisjoni koosseisu muutmine
7. Koolilõuna toetuse kasutamise kord
8. Tõlliste valla 2013. a IV lisaeelarve
9. Tõlliste valla 2014. a eelarve I lugemine