Tõlliste Vallavolikogu 3. istung toimub esmaspäeval, 25. novembril 2013 algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Tõlliste Vallavolikogu arengu- ja eelarvekomisjoni liikmete kinnitamine
2. Tõlliste Vallavolikogu haridus- ja noorsootöö komisjoni liikmete kinnitamine
3. Tõlliste Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni liikmete kinnitamine
4. Tõlliste Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liikmete kinnitamine
5. Tsirguliina Keskkooli hoolekogu koosseisu volikogu esindaja nimetamine
6. Koolieelsete lasteasutuste arengukavade kinnitamise kord
7. Avalikuks kasutamiseks vajalike kohalike maanteede ja tänavate nimekirja kinnitamine
8. Tõlliste Vallavallavalitsuse liikmete arvu, struktuuri ja koosseisu kinnitamine
9. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule
10. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule