Tõlliste Vallavolikogu 2. istung toimub esmaspäeval, 11. novembril 2013 algusega kell 17:00 vallamajas.

 PÄEVAKORD:

1. Tõlliste Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
2. Vallavanema valimine ja töötasu määramine
3. Volikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
4. Revisjonikomisjoni moodustamine
5. Esindajate ja asendajate nimetamine Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule