Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavolikogu 2. istung toimub esmaspäeval, 11. novembril 2013 algusega kell 17:00 vallamajas.

 PÄEVAKORD:

1. Tõlliste Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
2. Vallavanema valimine ja töötasu määramine
3. Volikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
4. Revisjonikomisjoni moodustamine
5. Esindajate ja asendajate nimetamine Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule