Tõlliste Vallavolikogu istung toimub reedel, 11. oktoobril 2013. a algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:
1. Sihtasutuses Valga Piirkonna Keskkonnakeskus Tõlliste valla osalemise lõpetamine
2. Tunnustusavalduste andmise kord
3. Volituse andmine arengukava ja eelarvestrateegia koostamise korra kehtestamiseks
4. Kalmistute kasutamise eeskiri