Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavolikogu istung toimub reedel, 11. oktoobril 2013. a algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:
1. Sihtasutuses Valga Piirkonna Keskkonnakeskus Tõlliste valla osalemise lõpetamine
2. Tunnustusavalduste andmise kord
3. Volituse andmine arengukava ja eelarvestrateegia koostamise korra kehtestamiseks
4. Kalmistute kasutamise eeskiri