Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 23. septembril 2013. a algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:
1. Jaokonnakomisjoni moodustamine
2. Tõlliste valla 2013. a III lisaeelarve
3. Tõlliste valla eelarvestrateegia 2014-2017
4. Tõlliste valla põhimääruse II lugemine