Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 17. juunil 2013. a algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:
1. Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine
2. Valimiskomisjoni moodustamine
3. Tõlliste valla põhimääruse arutelu/I lugemine
4. Tõlliste Vallavolikogu 18.02.2013. a otsuse nr 5 muutmine
5. Nõusoleku andmine reservfondist raha eraldamiseks
6. Tõlliste valla osalemise otsustamine hajaasustuse programmis