Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 17. juunil 2013. a algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:
1. Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine
2. Valimiskomisjoni moodustamine
3. Tõlliste valla põhimääruse arutelu/I lugemine
4. Tõlliste Vallavolikogu 18.02.2013. a otsuse nr 5 muutmine
5. Nõusoleku andmine reservfondist raha eraldamiseks
6. Tõlliste valla osalemise otsustamine hajaasustuse programmis