Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 27. mail 2013. a algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:
1. Tõlliste valla 2012. a majandusaasta aruande kinnitamine
2. Volituse andmine riigihanke korraldamiseks
3. Sotsiaalkorteri üürile andmise ja kasutamise kord
4. Tõlliste Vallavolikogu 18.02.2013. a otsuse nr 5 muutmine
5. Ülevaade Valgamaa Omavalitsuse Liidu tegevusest