Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 22. aprillil 2013. a algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:
1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
2. Vallavara võõrandamiseks nõusoleku andmine
3. Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord
4. Reklaamimaksu kehtestamisest ARUTELU!
5. Raudtee tn 21 (Tsirguliina) kinnistu, endise Laatre Lasteaia kinnistu, Laatres asuvate: Uus tn 2a-11, Uus tn 2a -18 ja Iigaste mnt 8-18 korteriomandite enampakkumise korraldamisest ARUTELU!