Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 22. aprillil 2013. a algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:
1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
2. Vallavara võõrandamiseks nõusoleku andmine
3. Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord
4. Reklaamimaksu kehtestamisest ARUTELU!
5. Raudtee tn 21 (Tsirguliina) kinnistu, endise Laatre Lasteaia kinnistu, Laatres asuvate: Uus tn 2a-11, Uus tn 2a -18 ja Iigaste mnt 8-18 korteriomandite enampakkumise korraldamisest ARUTELU!