Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 18. märtsil 2013. a algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:
1. Tõlliste valla 2013. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine
2. Laatre Raamatukogu põhimääruse vastuvõtmine
3. Palgajuhendi kinnitamine
4. Vallavanemale puhkuse andmine