Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 18. märtsil 2013. a algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:
1. Tõlliste valla 2013. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine
2. Laatre Raamatukogu põhimääruse vastuvõtmine
3. Palgajuhendi kinnitamine
4. Vallavanemale puhkuse andmine