Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 18. veebruaril 2013. a algusega kell 15:00 vallamajas.

1. Valga politseijaoskonna juhi Tõnu Kürsa ettekanne „Politsei tegevusest maakonnas ja Tõlliste vallas“.
2. Jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord.
3. Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel.
4. Tõlliste Vallavalitsuse teenistujate palgajuhend.
5. Tõlliste Vallavalitsuse teenistujate koosseis.