Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 18. veebruaril 2013. a algusega kell 15:00 vallamajas.

1. Valga politseijaoskonna juhi Tõnu Kürsa ettekanne „Politsei tegevusest maakonnas ja Tõlliste vallas“.
2. Jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord.
3. Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel.
4. Tõlliste Vallavalitsuse teenistujate palgajuhend.
5. Tõlliste Vallavalitsuse teenistujate koosseis.