Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 28. jaanuaril 2013. a algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:
1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
2. Tõlliste valla 2013. a eelarve vastuvõtmine
3. Reservfondi kasutamise kord
4. Tsirguliina Keskkooli õpetajate töötasu alammäärade kinnitamine
5. Tõlliste Vallavolikogu 24.01.2011. a otsuse nr 3 muutmine
6. Tõlliste valla 2012. a majandusaasta aruande auditeerija määramine
7. Avaliku konkursi korraldamiseks volitatud ametiisiku määramine