Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 28. jaanuaril 2013. a algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:
1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
2. Tõlliste valla 2013. a eelarve vastuvõtmine
3. Reservfondi kasutamise kord
4. Tsirguliina Keskkooli õpetajate töötasu alammäärade kinnitamine
5. Tõlliste Vallavolikogu 24.01.2011. a otsuse nr 3 muutmine
6. Tõlliste valla 2012. a majandusaasta aruande auditeerija määramine
7. Avaliku konkursi korraldamiseks volitatud ametiisiku määramine