Tõlliste Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. detsembril 2012. a algusega kell 15:00 vallamajas.

 PÄEVAKORD: 
1. Arvamuse andmine kinnisasja omandamiseks.
2. Arvamuse andmine Kuiksilla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise korralduse eelnõu kohta.
3. Tõlliste valla 2012. a II lisaeelarve vastuvõtmine.
4. Reservfondist raha eraldamine.