Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 19. novembril 2012. a algusega kell 15:00 Tsirguliina Rahvamajas.
PÄEVAKORD:
1. „Tõlliste valla arengukava aastani 2020“ vastuvõtmine;
2. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise korra muutmine;
3. Tõlliste valla 2013. a eelarve I lugemine.