Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 19. novembril 2012. a algusega kell 15:00 Tsirguliina Rahvamajas.
PÄEVAKORD:
1. „Tõlliste valla arengukava aastani 2020“ vastuvõtmine;
2. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise korra muutmine;
3. Tõlliste valla 2013. a eelarve I lugemine.