Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 18. juunil 2012. a algusega kell 16:00 vallamajas.

PÄEVAKORD: 
1. Projekti „Noorte huvitegevuse ja mitteformaalse hariduse võimaluste laiendamine koostöös naabervaldade ning Valga linnaga“ tutvustamine.
2. Tõlliste valla 2011. a majandusaasta aruande kinnitamine.
3. Volituse andmine.
4. Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine vallavalitsusele.
5. Hallatavate asutuste struktuuri, töötajate koosseisu ja palgakorralduse aluste kinnitamise delegeerimine vallavalitsusele.
6. Lasteaedade ümberkorraldamisest.
6.1 Haridus- ja noorsootöökomisjoni arvamuse kuulamine Sooru ja Tsirguliina lasteaedade ümberkorraldamise kohta.
6.2 Ülevaate andmine Sooru Lasteaia hoolekogu, töötajate ja lastevanemate 17. mai koosolekul otsustatust ning Tsirguliina lasteaia Õnnelind 1. mai hoolekogu ja lastevanemate koosolekul otsustatust.