Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 14. mail 2012. a algusega kell 15:00 vallamajas.

 PÄEVAKORD:

1. Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord
2. Tõlliste valla põhimääruse muutmine
3. Sooru Lasteaia liitmisest Tsirguliina lasteaiaga „Õnnelind“