Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 14. mail 2012. a algusega kell 15:00 vallamajas.

 PÄEVAKORD:

1. Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord
2. Tõlliste valla põhimääruse muutmine
3. Sooru Lasteaia liitmisest Tsirguliina lasteaiaga „Õnnelind“