Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 13. veebruaril 2012. a algusega kell 15:00 vallamajas.
 
1. Valga politseijaoskonna juhi Tõnu Kürsa ettekanne „Politsei tegevusest maakonnas ja Tõlliste vallas“.
2. Tsirguliina Keskkooli 9. klassi õpilaste pöördumine – arutelu kooli võimaliku tuleviku teemal.
3. Tõlliste valla 2012. a eelarve vastuvõtmine.
4. Vallavanemale puhkuse andmine.