Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 13. veebruaril 2012. a algusega kell 15:00 vallamajas.
 
1. Valga politseijaoskonna juhi Tõnu Kürsa ettekanne „Politsei tegevusest maakonnas ja Tõlliste vallas“.
2. Tsirguliina Keskkooli 9. klassi õpilaste pöördumine – arutelu kooli võimaliku tuleviku teemal.
3. Tõlliste valla 2012. a eelarve vastuvõtmine.
4. Vallavanemale puhkuse andmine.