Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 23. jaanuaril 2012. a algusega kell 15:00 vallamajas.

 PÄEVAKORD: 
1. Tõlliste valla 2012. a eelarve II lugemine
2. Tõlliste valla 2011. a majandusaasta aruande auditeerija määramine