Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 10. oktoobril 2011. a algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Informatsioon Valgamaa Põllumeeste Liidult 
2. Volituse andmine korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamiseks
3. Iigaste külakeskuse kinnistu tasuta kasutusse andmine Iigaste külaselts’ile
4. Maa tasuta kasutusse andmine mittetulundusühingule Sooru Arendus
5. Tõlliste valla arengukava 2004+ tegevuskava 2011-2016 kinnitamine