Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 12. septembril 2011. a algusega kell 15:00 vallamajas.

 PÄEVAKORD:
1. Seisukoha andmine kinnisasja omandamiseks
2. Tõlliste valla 2011. a II lisaeelarve 
3. Koolilõuna maksumuse ülempiiri kinnitamine