Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

PÄEVAKORD:

1. Seisukoha andmine kinnisasja omandamiseks

2. Tsirguliina lasteaia „Õnnelind“ arengukava kinnitamine

3. Sooru Lasteaia arengukava kinnitamine

4. Tõlliste valla 2010. a majandusaasta aruande kinnitamine