PÄEVAKORD:

1. Seisukoha andmine kinnisasja omandamiseks

2. Tsirguliina lasteaia „Õnnelind“ arengukava kinnitamine

3. Sooru Lasteaia arengukava kinnitamine

4. Tõlliste valla 2010. a majandusaasta aruande kinnitamine