Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavalitsuse 8. juuni istungil otsustati:

1) maksta toimetulekutoetust 20-le isikule;

2) maksta ühekordset toetust ühele perekonnale seoses lapse sünniga;

3) eraldada Laatre Naisseltsile 260 eurot projekti „Tõlliste valla külade päev“ omafinantseeringu katteks;  

4) nõustuti Igaste külas asuva Söödi 42,59 ha suuruse maaüksuse erastamisega nimetatud maal asuvate ehitiste omanikule.