Tõlliste Vallavalitsuse 8. juuni istungil otsustati:

1) maksta toimetulekutoetust 20-le isikule;

2) maksta ühekordset toetust ühele perekonnale seoses lapse sünniga;

3) eraldada Laatre Naisseltsile 260 eurot projekti „Tõlliste valla külade päev“ omafinantseeringu katteks;  

4) nõustuti Igaste külas asuva Söödi 42,59 ha suuruse maaüksuse erastamisega nimetatud maal asuvate ehitiste omanikule.