Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavalitsuse 18. mai istungil otsustati:

1) väljastada ehitise kasutusluba Jaanikese külas Pääsukese 6 kinnistul asuva elamu kasutuselevõtuks; 

2) eraldada reservfondist 768 eurot raamatu „Tõlliste küla ja Tsirguliina alevik 20. sajandil“ trükkimiseks;  

3) määrata ja maksta toimetulekutoetust 3-le isikule.