Tõlliste Vallavalitsuse 18. mai istungil otsustati:

1) väljastada ehitise kasutusluba Jaanikese külas Pääsukese 6 kinnistul asuva elamu kasutuselevõtuks; 

2) eraldada reservfondist 768 eurot raamatu „Tõlliste küla ja Tsirguliina alevik 20. sajandil“ trükkimiseks;  

3) määrata ja maksta toimetulekutoetust 3-le isikule.