Ülevaade vallavalitsuse 27. aprilli istungist

 

Tõlliste Vallavalitsuse 27. aprilli istungil otsustati:

1) nõustuda Laatre alevikus Kesk tn 6 hoone II korrusel asuva 23,9 m2 suuruse ruumi tasuta kasutusse andmisega Valgamaa Lasterikaste Perede Ühingule; 

2) toetada segarahvatantsurühma „Pastlapoolikud“ rahvariiete soetamist 500 euro suuruses summas ja Sooru näiteringi „Merći“ külalisetenduste andmisega seotud transpordikulusid Jõgeva-, Rapla- ja Pärnumaa koolidesse 140 euro suuruses summas; 

3) väljastada Eltel Networks AS-le projekteerimistingimused Eesti Energia Taari alajaama vaskkaabli paigaldamise projekteerimiseks;

4) lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks isik, kelle alaline elukoht ei asu Tõlliste vallas;

5) väljastada Elering OÜ-le ehitusluba alajaama juhtimiskeskuse hoone püstitamiseks Tinu külla; 

6) nõustuda Muhkva külas asuva Laose kinnistu jagamisega kaheks eraldi kinnistuks.