Tõlliste Vallavolikogu 25. aprilli istungil:

1) valiti Tõlliste Vallavolikogu esimeheks Tõnu Sõrmus;

2) kehtestati Sooru Lasteaia ja Tsirguliina lasteaia Õnnelind põhimäärused;

3) muudeti Laatre Lasteaia põhimäärust;

4) kinnitati Tõlliste valla 2011. aasta I lisaeelarve.