Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 25. aprillil 2011. a  algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD 

1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

2. Tsirguliina lasteaed Õnnelind põhimääruse kehtestamine

3. Sooru Lasteaia põhimääruse kehtestamine

4. Tõlliste Vallavolikogu 26.05.2005. a määruse nr 11 „Laatre Lasteaia põhimääruse kinnitamine“ muutmine

5. Tõlliste valla 2011. aasta I lisaeelarve kinnitamine

6. Tõlliste Vallavolikogu esimehe valimine