Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 25. aprillil 2011. a  algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD 

1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

2. Tsirguliina lasteaed Õnnelind põhimääruse kehtestamine

3. Sooru Lasteaia põhimääruse kehtestamine

4. Tõlliste Vallavolikogu 26.05.2005. a määruse nr 11 „Laatre Lasteaia põhimääruse kinnitamine“ muutmine

5. Tõlliste valla 2011. aasta I lisaeelarve kinnitamine

6. Tõlliste Vallavolikogu esimehe valimine