Tõlliste Vallavalitsuse 30. märtsi istungil otsustati:

1) väljastada Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le ehitiste kasutusload Jaanikese külas ja Tõlliste külas asuvate 10/0,4 kV komplektalajaamade kasutuselevõtuks; 

2) väljastada Eesti Energia Võrguehitus AS-le projekteerimistingimused Sooru külas asuva biopuhasti elektrivõrguga liitumise projekteerimiseks ja Tõlliste külas asuva Mustajärve talu peakaitsme suurendamise projekteerimiseks; 

3) maksta vallaeelarvest sünnitoetust ühele isikule ja küttetoetust kahele üksi elavale vanurile, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad; 

4) arvestades Tõlliste Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni 23.03.2011. a ettepanekutega maksta sotsiaaltoetust neljale majanduslikult raskes olukorras olevale isikule.