Tõlliste Vallavalitsuse 23. märtsi istungil otsustati:

1) määrata iga koolikohustusliku õpilase, kelle elukoha aadressina on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tõlliste vald, elukohajärgseks munitsipaalkooliks Tsirguliina Keskkool;

2) eraldada vallaeelarve reservfondist Eesti Suusaliit MTÜ-le 60 eurot seoses 18. märtsil 2011. a Sooru järve ääres läbiviidud suusakoolitusega valla elanikele; 

3) sõlmida MTÜ-ga Tõlliste Avatud Noortekeskus TANK tasuta kasutamise leping Tsirguliina Rahvamaja II korrusel asuvate ruumide, üldpinnaga 94,9 m2, kasutusse andmiseks tähtajaga 23.03.2016. a;

4) määrata ja maksta toimetulekutoetust ühele isikule.