Tõlliste Vallavolikogu 14. märtsi istungil:

  1. valiti rahvakohtunikukandidaatideks Tiia Pärnik-Pernik ja Olev Kaasik;
  2. määrati valla 2010. a majandusaasta aruande auditeerijaks Rimess OÜ;
  3. kinnitati vallavanema puhkuse aeg: 04.07.2011-19.07.2011 ja 21.07.2011-18.08.2011;
  4. nõustuti Laatre alevikus asuva Pargi tn 7//9 kinnistu osa, ligikaudse pindalaga 2068 m2, tasuta kasutamiseks andmisega mittetulundusühingule Tõlliste valla Pensionäride Ühendus Elurada;
  5. arutati Tõlliste valla koolieelsete lasteasutuste edasise töö korraldamist seoses laste arvu vähenemisega Laatre piirkonnas.