Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavalitsuse 9. märtsi istungil otsustati:

1) väljastada kirjalik nõusolek kuuride ehitamiseks Tõlliste külas asuvale Hundijala kinnistule; 

2) määrata ja maksta toimetulekutoetust 24-le isikule;

3) maksta toimetulekutoetuse vahenditest täiendavat sotsiaaltoetust kolmele majanduslikult raskes olukorras olevale isikule;

4) muuta Tõlliste Vallavalitsuse 19.01.2011. a korraldust nr 12 „Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine“ seoses maaüksusele uue maksustamishinna määramisega.