Tõlliste Vallavalitsuse 9. märtsi istungil otsustati:

1) väljastada kirjalik nõusolek kuuride ehitamiseks Tõlliste külas asuvale Hundijala kinnistule; 

2) määrata ja maksta toimetulekutoetust 24-le isikule;

3) maksta toimetulekutoetuse vahenditest täiendavat sotsiaaltoetust kolmele majanduslikult raskes olukorras olevale isikule;

4) muuta Tõlliste Vallavalitsuse 19.01.2011. a korraldust nr 12 „Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine“ seoses maaüksusele uue maksustamishinna määramisega.