Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 14. märtsil 2011. a  algusega kell 15:00 vallamajas.

Päevakord: 

1. Rahvakohtunikukandidaatide valimine

2. Audiitori määramine

3. Vallavanemale puhkuse andmine

4. Tõlliste valla koolieelsete lasteasutuste ümberkorraldamisest